Projekt Ustawy ROD


Działkowcu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,AGAWA”
- nie bądź bierny !!! .


Włącz się w akcję zbierania podpisów pod projektem

ustawy o ROD z 5 listopada 2012 r.


Trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem

ustawy o ROD. Aby projekt mógł trafić pod obrady Sejmu, do

5 lutego 2013 r. musi się pod nim podpisać co najmniej 100 tys. osób.


Warto pamiętać, że na liście poparcia podpisy mogą składać

nie tylko działkowcy, ale wszyscy pełnoletni obywatele.


Włącz się w akcję zbierania podpisów! Jak to zrobić?

Oprócz tego, że każdy z nas może złożyć swój podpis, ma także

prawo, by włączyć się w akcję zbierania podpisów.


Wystarczy mieć z sobą listę i projekt ustawy, które opublikowane

są na stronach internetowych Polskiego Związku Działkowców.


Bieżmy sprawy naszych działek i dalszego bytu ROD ,,AGAWA”

w swoje ręce. Wykażmy aktywność i zaangażowanie w obronie ROD.

Nie bądźmy ludźmi mądrymi po szkodzie.


Druki list do pobrania przy wejściu do biura Zarządu – przy tablicy

informacyjnej.


Listy z podpisami proszę wrzucać do skrzynki przy wejściu do biura

Zarządu ROD ,,AGAWA”.

Za aktywność serdecznie dziękujemy.


Zarząd ROD ,,AGAWA”

Warszawa, dnia 25.11.2012 r.


Pliki:

Projek Ustawy Rod!

Jak zbierać podpisy

Lista do zbierania podpisów

Przewodnik po ustawie

Uzasadnienie

Wykonanie: Marcin Szmit