Protest


STANOWISKO
Zarządu ROD ,,AGAWA” w Warszawie
w sprawie utrzymania zapisów ustawy z dnia 8 lipca 2012 roku
,,O rodzinnych ogrodach działkowych”.


Zarząd ROD ..AGAWA” wyraża swój zdecydowany protest przeciwko działaniom

organów władzy i instytucji państwowych Rzeczpospolitej Polskiej odnoszących się do

zapisów ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

Uważamy, iż ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w pełni zabezpiecza prawa

członków PZD do spokojnego uprawiania działek, wypoczynku, rekreacji

oraz edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, jak również integracji

rodzin i społeczności lokalnych w drodze do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.Więcej informacji w:

Protest


Wykonanie: Marcin Szmit