Aktualności


Tezy do wystąpienia Prezesa ROD ,,AGAWA” Pana Tadeusza Szmita, podczas posiedzenia w dniu 3 lutego 2011 r. Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Rodzinne Ogrody Działkowe i działalność statutowa Polskiego Związku Działkowców

na bazie obowiązującego w RP prawa, to od lat temat do licznych debat i rozważań

gremiów: politycznych, ustawodawczych,sądowniczych, samorządowych

i kontrolnych......


Więcej inormacji w pliku:

TEZY


Strona: Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Wykonanie: Marcin Szmit