Aktualności


Komunikat nr 11/2012


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,AGAWA” zaprasza wszystkich

działkowców na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu


12 maja 2012 r.

o godz. 11.00 (w terminie pierwszym) i godz. 11.30 (w terminie drugim).

Projekt porządku obrad stanowi załącznik do powyższego ogłoszenia.

Dokumentacja Zebrania łącznie ze sprawozdaniami za 2011 r. i planami

na rok 2012 będzie wyłożona do wglądu członków PZD ROD ,,AGAWA”

u Prezesa Zarządu w dniu 21.04.2012 r. w godz. 12.00 – 14.00.


Serdecznie zapraszamy


Za Zarząd ROD ,,AGAWA”

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r.<.p>

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Wykonanie: Marcin Szmit