Aktualności


kom nr 2 inf o spalaniu odpadow rod


Informacja dotycząca spalania na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD.

Zgodnie z Regulaminem Rodzinnych Ogrodów Działkowych: § 133

Członkowi PZD zabrania się:

pkt. 5 spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw,

§ 136 Dopuszcza się spalanie pochodzących z działki części roślin

porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza odrębnych przepisów,

a w szczególności przepisów prawa miejscowego.


Spalania nie można wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września.

Proszę zwrócić uwagę, że Rodzinne Ogrody Działkowe obowiązują również przepisy

prawa miejscowego i może być rozporządzenie, które będzie całkowicie

zakazywało spalania na terenie dzielnicy / gminy.

Szczegółowe informacje na temat spalania resztek roślinnych uzyskają Państwo

w urzędzie dzielnicy / gminy na terenie, której znajduje się Rodzinny

Ogród Działkowy.


Na terenie miasta Warszawy, podjęta jest Uchwała Nr LXXVII/2427/2006 Rady

miasta stołecznego Warszawy, z dnia 22 czerwca 2006 roku, w sprawie

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

stołecznego Warszawy.

Osoba wykonująca czynność, spalania poza terenami rozproszonej

zabudowy jednorodzinnej oraz terenami rolniczymi

(poza instalacjami i urządzeniami) powstałych na terenie nieruchomości odpadów

roślinnych pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych i upraw (art. 10 ust. 2

a ustawy w związku z § 11 Regulaminu) może zostać ukarana mandatem karnym

w wysokości od 20 do 500 zł lub wnioskiem skierowanym do sądu o ukaranie.


[POTENCJALNE NARUSZENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE M. ST. WARSZAWY, strazmiejska.waw.pl/, dnia 22.11.2011r.]


Inspektor ds. ogrodnictwa,

architekt krajobrazu – Marta Konopka.


Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Wykonanie: Marcin Szmit