Aktualności


Informacja w sprawie przydziału działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.


"Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 25 marca 2010 r. przyjęło

Uchwałę Nr 39/2010 w sprawie przydziału działek w rodzinnych

ogrodach działkowych.


Opracowanie i doprecyzowanie przepisów związkowych obowiązujących

w związku z przedzielaniem działek w ROD było konieczne z uwagi na konieczność

wzmocnienia funkcji ROD na rzecz społeczności lokalnych, jako urządzeń

użyteczności publicznej.

Przed podjęciem uchwały trwały prace analityczne, swoją opinię wyrażały

okręgowe zarządy.

Procedury obowiązujące w tym zakresie wbrew powszechnej opinii są

skomplikowane i wymagają od zarządów ROD brania pod uwagę wielu faktów.

Wieloletnie doświadczenia z tym związane dowodzą, że nie stosowanie

się do przepisów i procedur może skutkować daleko idącymi konsekwencjami

dla całego ogrodu.


Zarząd ROD, który decyduje o przydziale działki ma trudne zadanie.

Musi brać pod uwagę takie czynnik, jak funkcje działki, statutowe zadania PZD

w zakresie pomocy rodzinie i niepełnosprawnym, warunki bytowe,

miejsce zamieszkania oraz warunki pracy osoby ubiegającej się o działkę.

W praktyce oznacza to, iż zarząd przydzieli działkę tej osobie, która z powyższych

względów będzie bardziej jej potrzebować lub użytkowanie przez tę osobę działki

będzie w większym stopniu spełniało cele, jakie stawia przed sobą PZD.


Osoba, która chce zostać działkowcem musi ponadto dawać gwarancję

wypełniania obowiązków, jakie nakłada na nią statut PZD, w tym przestrzegać

zasad prawa związkowego i współżycia społecznego, użytkować działkę zgodnie

z regulaminem ROD.

Działka służy integracji wielopokoleniowej, rekreacji, prowadzeniu

upraw ogrodniczych na własny użytek."


Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Wykonanie: Marcin Szmit