Aktualności


Stanowisko
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Agawa”
w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego
przez Prezesa Sądu Najwyższego prof. Lecha Gardockiego
zapisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Agawa” wyraża stanowczy

protest wobec kolejnej ingerencji w działalność statutową

Polskiego Związku Działkowców oraz podważanie zapisów ustawy

,,O rodzinnych ogrodach działkowych” lansowanych przez

I Prezesa Sądu Najwyższego w formie wystąpienia do

Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu niezgodności

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sześciu unormowań tejże ustawy.

Nie może być tak, iż co kilka lat różne gremia polityczne i rządowe,

a ostatnio również autorytety prawnicze atakują przepisy ustawy

z dnia 8 lipca 2005 roku.


Najpierw Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się nadzoru nad działalnością PZD,

co obszernie przedstawia w pismach:

do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka i Prezydenta m.st. Warszawy

Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz, później prof. Lech Gardocki I Prezes

Sądu Najwyższego składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP sześciu zapisów ustawy

o ROD tj. następujące unormowania:

art. 10,

art. 14 ust. 1 i 2,

art. 15 ust. 2,

art. 30,

art. 31 ust. 1-3

art. 31 ust. 4,

a mające zasadnicze znaczenie dla ochrony praw działkowców i istnienia ogrodów:

- przewidujące możliwość nieodpłatnego nabywania przez samorząd działkowców

prawa do terenów publicznych przeznaczonych pod ogrody działkowe,

- umożliwiające nabycie przez indywidualnego działkowca prawa do działki

podlegającego ujawnianiu w księdze wieczystej,

- wprowadzające zasadę, zgodnie z którą działkowiec jest właścicielem

naniesień i nasadzeń, których dokonał na swojej działce,

- przewidujące powiązanie prawa do działki z członkostwem w samorządzie

działkowców – Polskim Związku Działkowców,

- uprawniające samorząd działkowców do sprecyzowania kryteriów przydziału

działek w ogrodach działkowych,

- wprowadzające pierwszeństwo osób bliskich do nabywania działki

po zmarłym działkowcu.


Stwierdzamy, iż powyższe zapisy mają fundamentalne znaczenie dla całej

społeczności działkowców. Ich modyfikacja lub usunięcie z ustawy doprowadzi

do systematycznego likwidowania poszczególnych ogrodów i rugowania

działkowców z wieloletnim stażem członkowskim w PZD z terenów, które za własne

oszczędności i ciężką pracązagospodarowali zgodnie z obowiązującym przez

lata polskim prawem.


Za Zarząd ROD ,,Agawa”

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Wykonanie: Marcin Szmit