Polski Związek Działkowców (PZD)


Jest samorządną, niezależną, pozarządową organizacją społeczną

kontynuującą ponad 120 letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce.

Działa w oparciu o Ustawę z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych

ogrodach działkowych.


Zarządza prawie 5000 rodzinnymi ogrodami działkowymi, zajmującymi

powierzchnie 44 tysięcy ha. Zrzesza blisko 965 tyś. miłośników

uprawy roślin, ochrony przyrody oraz aktywnego wypoczynku.


Podstawowym, samodzielnym i samorządnym ogniwem w strukturze PZD

jest rodzinny ogród działkowy (ROD). Jest to wydzielony obszar

gruntu będący we władaniu PZD, podzielony na tereny ogólne i działki

oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego

funkcjonowania.


W polskich ogrodach działkowych jest ok. 965 tys.

zagospodarowanych działek. Ponieważ działka jest przydzielona

rodzinie tzn. że z działek korzysta blisko 1 milion polskich rodzin.

Przyjmując wielkość zwykłej, polskiej rodziny jako 4 osoby, można obliczyć,

że w RP z działek korzysta ok. 4 miliony ludzi. Jest to ponad 10 % polskiego

społeczeństwa. Często służą one kilku pokoleniom.


ROD stanowią składnik terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych. Są one

również urządzeniami użyteczności publicznej. Zdecydowana większość ogrodów

działkowych w Polsce położona jest w miastach. Najchętniej z ogrodów działkowych

korzystają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Katowic,

Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa.


Wykonanie: Marcin Szmit